Dự án

Nhà Máy Điện Gió Hồng Phong 1Dự án cung cấp trọn bộ vật tư và công tác lắp đặt các hạng mục cho Nhà Máy Điện Gió Hồng Phong 1 Trạm 110KV

 - Cung cấp hệ thống tủ FR-PMU
 - Cấu hình hệ thống rơ-le bảo vệ và hệ thồng FR-PMU
 - Phụ trách kết nối hệ thống SCADA 

 

Đối tác