25/11/2019 1. Mô tả về hoạt động của hệ thống: Mục tiêu của hệ thống: - Đo các chỉ tiêu của nước thải đầu vào bằng tín hiệu 4-20mA cua cổng Analog của PLC Unitronics. - Lưu trữ thống tin dữ liệu bằng thẻ nhớ 16GB. - Giám sát hệ thống từ xa qua đường internet, Web server. - Hệ thống SCADA hoàn chỉnh chạy trên web server với Tủ điều khiển trung tâm. - PLC + HMI màn hình cảm ứng với độ phân giải 800x600(SVGA). - Phần mềm giám sát và truyền thông. - Sử dụng module truyền thông có 3G để kết nối. - Dữ liệu được đưa về sở tài nguyên mồi trường qua đường FTP Server& client. - PLC hỗ trợ SQL client, TCP/IP, Modbus Serial & TCP/IP, E-Mail & SMS, … - Nâng cấp phần mềm từ xa qua mạng Internet/ 3G, Đăng nhập bảo mật bằng password. - PLC cho phép mở rộng 2048 I/Os. - Cảnh báo qua SMS, còi báo mỗi khi hệ thống có lỗi. Hệ thống giám sát gồm: - Đo mức nước bể bằng thiết bị đo truyền về PLC với độ chính xác cao. - Các thông số PH, EC, TEMP, DO, … được do qua đường tín hiệu 4-20mA với độ chính xác cao. - Giám sát lưu lượng đầu vào và đầu ra cua hệ thống bằng bộ điều khiển PLC với độ chính xác cao. - Hiển thị các thông số giám sát trên màn hình cảm ứng trên màn hình HMI, web server trên máy trạm. - Kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa thông qua mạng di đông 3G. - Có thể lưu trữ dữ liệu của hệ thống khi mất kết nối với máy tính giám sát với thẻ nhớ 16BG. - Có thể lưu điện và giám sát các thông số khi mất điện đầu vào dựa vào hệ thống UPS. - Phần mềm điều khiển chuyên biệt, được lập trình riêng cho hệ thống. - SCADA được thiết kế sinh động, giám sát và điều khiển ngay trên Web server.  Máy tính thu thập dữ liệu trung tâm: - Thu thập giám sát dữ liệu của các trạm quan trắc thông qua mạng Internet. - Xuất file excel báo cáo thông số theo giờ ngày tháng. - Một máy tính trung tâm có thể thu thập dữ liệu của nhiều trạm quan trắc. - Giám sát thông số của các trạm quan trắc thông qua điện thoại và Internet nếu cần. Xem thêm

Đối tác