Đóng điện vận hành an toàn Dự án Nâng công suất MBA T2 của TBA 110kV Tiền Hải

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng Tám, vào ngày 18 tháng 8 năm 2019, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Ban quản lý dự án Lưới điện – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Tân Việt - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao công nghệ cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tiền Hải.

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 74 năm cách mạng Tháng Tám, vào ngày 18 tháng 8 năm 2019, tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Ban quản lý dự án Lưới điện – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Tân Việt - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao công nghệ cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công công trình Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Tiền Hải.
 Các đại biểu tham dự lễ gắn biển và nghiệm thu đóng điện công trình.
 
Trong thời gian qua, do nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực và nhất là các phụ tải của Khu công nghiệp huyện Tiền Hải liên tục tăng nhanh, Trạm biến áp 110kV Tiền Hải thường xuyên phải vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã quyết định đầu tư lắp MBA T2 trạm biến áp 110kV Tiền Hải. Máy biến áp T2 63MVA được lắp đặt tại vị trí ngăn lộ MBA T2 và được đấu nối với thanh cái C12 hiện có tại TBA 110kV Tiền Hải thông qua các thiết bị đóng cắt 110kV, trong giai đoạn trước mắt, đấu nối trực tiếp vào ngăn lộ 171 hiện có.
 
Phạm vi của Liên danh nhà thầu bao gồm: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán (thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao công nghệ đảm nhiệm); Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà điều khiển trung tâm, phòng phân phối (thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Thương mại Tân Việt đảm nhiệm); Cung cấp và lắp đặt MBA T2 110/35/22kV-63MVA, các thiết bị ngăn lộ 110kV của MBA T2, hệ thống tủ hợp bộ 35kV, 22kV, Tủ ĐKBV ngăn MBA T2 và ngăn 312, hệ thống SCADA (thành viên Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin đảm nhiệm).
 
Việc đóng điện thành công MBA T2 TBA 110kV Tiền Hải sẽ góp phần chống quá tải và đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải thuộc huyện Tiền Hải và một số phụ tải các vùng lân cận của huyện Kiến Xương, Thái Thụy. Công trình Trạm biến áp 110kV Tiền Hải được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 65 năm thành lập Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 50 năm thành lập Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và 20 năm thành lập Ban Quản lý dự án lưới điện.

Một số hình ảnh công trình:


Đối tác